ارزیابی آزمون نشت پوشش ژئوممبران

دلیل آزمون نشت ژئوممبران چیست؟

امروزه ژئوممبران به عنوان یکی از بهترین پوشش برای کانال  در خاک های مسئله دار می باشد. و همچنین در کنترل نشت از مخازن ذخیره آب کاربرد بالایی دارد.

دلیل استفاده بالا از ژئوممبران موارد زیر است:

  • نفوذپذیری پایین نسبت به سیالات
  • کاهش زمان و سهولت اجرا
  • دوام نسبی مناسب

از این رو، ارزیابی میزان نشت و در صورت لزوم، محدود نمودن نشت از این مصالح امری ضروری است. در این تحقیق به منظور کنترل کیفیت اجرای ژئوممبران ها، در دو استخر مشابه (اما با سیستم ورود و خروج آب متفاوت) انجام شد.

حجم آب این استخرها نزدیک به ۱۰۰۰۰ مترمکعب بوده است. که با استفاده از ورق های ژئوممبران HDPE و با هدف ذخیره آب کشاورزی اجرا شده اند، از نظر نشت مورد بررسی قرار گرفتند.

اگر چه کسر آب در طول ۲۴ ساعت نشان داد که میزان خالص نشت  برای استخرها در محدوده ۹۷٫۳-۱۶٫۹ میلیمتر در روز بر مترمربع بوده است. و بسیار کمتر از میزان آن قبل از پوشش ژئوممبران (۲۰۰ میلیمتر در روز بر متر مربع) می باشد.

اما با توجه به نفوذپذیری بسیار پایین ژئوممبران ها و نیز تشابه کامل ابعاد، مصالح، روش اجرا و روش اندازه گیری دو استخر، اختلاف بین مقدار نشت آن ها قابل چشم پوشی نیست.

 

ارزیابی آزمون نشت پوشش ژئوممبران

با توجه به بررسی های  انجام گرفته  منشا اصلی بالاترین نشت در یکی از استخرها مشخص گردید. دلیل این نشت، وجود درزهای جوش نخورده در گوشه ها و اختلاف در سیستم ورود و خروج آب است.

بنابراین تغییر سیستم ورود و خروج آب به این استخر ضروری است. نتایج این تحقیق، اولا کارایی قابل قبول پوشش ژئوممبران خوب اجرا شده را در کنترل تلفات آب نشان می دهد. بنابراین پوشش های ژئوممبران از طریق کاهش تلفات آب می توانند در بهبود بهره وری آب کشاورزی موثر باشند.

با توجه به اینکه در زمان اجرا استاندارد اجرایی خاصی وجود ندارد. پس انجام آزمون نشت  می تواند راه حل مناسبی جهت بررسی کیفیت اجرای آن باشد. ارزیابی درازمدت نشت، علاوه بر پایش مصالح، باعث می شود تا در اجرای اتصالات  دقت بیشتری صورت گیرد.

آزمون نشت ژئوممبران

آزمون نشت ژئوممبران

ارزیابی آزمون نشت پوشش ژئوممبران دلیل آزمون نشت ژئوممبران چیست؟ امروزه ژئوممبران به عنوان یکی از بهترین پوشش