گالری پروژه ها نمونه کارها

  • استخر ژئوممبران ذخیره ی آب در روستای مبارکه شهرستان تیران و کرون

  • استخر ذخیره ی آب در شهر گرگاب

  • استخر ذخیره ی آب در معدن سنگ آهن ومس اردستان

  • استخر ذخیره ی آب در سمیرم روستای حسین آباد