کاربردهای ژئوممبران در صنایع مختلف

کاربرد ژئوممبران ۱- حفظ آب در کشاورزی با استفاده از ورق ژئوممبران: یکی از کاربردهای مهم و موثر ورق ژئوممبران، در استفاده به عنوان عایق رطوبتی در استخرهای ذخیره آب در حوزه کشاورزی می‌باشد. با توجه به بحران کمبود منابع آبی، به ویژه در مناطق مختلف کشور، حفاظت از این منبع ارزشمند از اهمیت بسیاری ...


معرفی ژئوممبران

ژئوممبران چیست؟ برای آشنایی با مزایا و کارایی ژئوممبران در ابتدا به معرفی ژئوممبران می پردازیم. ژئوممبران به ورق هایی گفته می شود که بدون نیاز به زیر ساختی می تواند بعنوان عایقی در مقابل رطوبت و گاز باشد. این ورق ها با استفاده از جوش حرارتی و یا روش های مختلف در کنار هم ...